Leasing företag

Finansiera ditt köp genom leasing!

Leasing är en form av långtidshyra där företaget fördelar kostnaden över tiden. Så fort leasingtiden gått ut äger du produkten/produkterna. Objektet tas normalt inte upp som en tillgång i din balansräkning och belastar inte företagets långfristiga skulder. Efter leasingperiodens slut löser du avtalet till ett förutbestämt restvärde, i regel 10–20 procent av maskinpriset. Leasing binder inte kapital, är lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna. Avgiften är skattemässigt avdragsgill.

Fördelar med leasing

  • Leasingavgiften är lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna.
  • Hela leasingavgiften är avdragsgill, det vill säga dras som en driftkostnad, vilket innebär minskad skatt.
  • Med finansiering kan du behålla likviditeten och binder inte kapital.
  • Leasing fördelar kostnaden över tiden.
  • Du kan finansiera upp till 100 procent av kostnaden.

Vad är leasing?

Leasing är en form av långtidshyra där vi äger utrustningen under avtalstiden medan du som kund och leasetagare har full nyttjanderätt. När avtalstiden löper mot sitt slut har ni som kund förbundit er till att köpa ut utrustningen till det förutbestämda restvärdet. Vanligen är löptiden mellan 24, 36 eller 60 månader och det slutliga restvärdet 5 eller 10 procent av det finansierade beloppet. Leasingavgiften är lätt att budgetera då den vanligen är lika stor under hela avtalstiden och kan anpassas till intäkterna. Ni drar leasingavgiften som en driftkostnad och den belastar inte er balansräkning.

Vad går att leasa?

Ni som kund kan leasa i princip all möjlig utrustning som räknas som lös egendom och går att skriva av i företagets bokföring. Vanliga leasingobjekt är t.ex. restaurangmaskiner, restaurangmöbler, professionella maskiner för tvättstuga samt vitvaror. Ja, i stort sett alla våra produkter vi erbjuder.

Månadskostnad och restvärde

Månadskostnaden påverkas av utrustningens restvärde och leasingavtalets längd. Ett högre restvärde och en lång hyrestid ger en lägre månadskostnad och tvärtom. Leasingen läggs upp så att objektets restvärde motsvarar marknadsvärdet. För att minska glappet, kan en förhöjd första leasingavgift läggas in. Eventuella övervärden vid hyrestidens slut tillfaller givetvis företaget.

Ansök om offertförslag via leasing

Vänligen maila till vår kundtjänst med de produkter och antal ni önskar leasa tillsammans med företagsuppgifter vi ska ställa offerten mot. När vi sedan fått ert mail med den information som krävs kommer vi att besvara er med ett offert-förslag inom 24 timmar.JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.